Приватний підприємець та податки

Приватний підприємець та податки

07.10.10

(для учнів старших класів)

З чого треба почати, якщо Ви вирішили стати приватним підприємцем. Які при цьому податки необхідно платити.

Згідно статті 42 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-1У підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб”єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Так, з чого ж треба почати, щоб стати приватним підприємцем?

По-перше, для того, щоб стати приватним підприємцем фізичній особі необхідно здійснити державну реєстрацію. Державна реєстрація фізичних осіб – підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або в районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцем проживання фізичної особи – підприємця.

Для того, щоб одержати свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця необхідно подати такі документи:

— платіжний документ, що підтверджує внесення плати збору за здійснення державної реєстрації. Розмір збору – 2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян ( 34 грн.);

— реєстраційну картку на здійснення державної реєстрації фізичної особи – підприємця;

— копію довідки про включення громадянина-заявника до Держреєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів.

Документи реєстратору можна подати особисто, а можна надіслати поштою. Якщо подаються документи особисто, то при цьому необхідно мати паспорт. Якщо документи надсилаються, то в цьому випадку документи повинні бути відправлені рекомендованим листом. Підпис громадянина на реєстраційній картці має бути нотаріально посвідчено. Свідоцтво має бути видане (надіслане поштою) заявнику максимум на третій робочий день після дня надходження реєстратору необхідних документів.

По-друге, приватному підприємцю необхідно визначитися, за якою схемою оподаткування він буде вести облік доходів та витрат. Для того, щоб прийти до податкового органу подати заяву для одержання Свідоцтва про сплату єдиного податку або Фіксованого патенту.

На даний час діють три схеми оподаткування:

Перша схема оподаткування – це традиційна сплата податку з доходів авансовими платежами, виходячи з очікуваного доходу.

Друга схема оподаткування — це шляхом сплати фіксованого податку.

Третя схема оподаткування – це шляхом сплати єдиного податку (за спрощеною системою оподаткування для малого підприємництва), що з’явилася у 1998 році. Розглянемо їх по порядку.

Традиційна схема оподаткування.

СПД — фізична особа, працюючи за першою схемою оподаткування веде облік доходів та витрат згідно статтями 13,14 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92р. № 13-92 “Про прибутковий податок з громадян” (із змінами) та Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом ДПА України від 16.07.03р. №352 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.08.03р. №701/8022.

Якщо приватний підприємець здійснює торгівельну підприємницьку діяльність за готівку, то згідно Закону України від 12.07.96р.№98/96-ВР “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” (із змінами) він придбає торговий патент і розрахунки зі споживачами здійснює із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Щоквартально СПД подає Декларацію про доходи, отриманні від заняття підприємницької діяльності у податковий орган. Згідно поданої Декларації податковий орган обчислює податок з доходів авансовими платежами виходячи з очікуваного доходу за ставкою 15 відсотків.

Приватний підприємець являється платником зборів на обов’язкове соціальне страхування та на обов’язкове державне пенсійне страхування, а до того ж є ще й платником збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, якщо здійснює торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами.

ПДВ. Реєструватися платниками ПДВ потрібно приватним підприємцям (працюють на загальній схемі оподаткування), у яких загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг) (оподатковуваних ПДВ) протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування ПДВ).

Крім того, всі імпортери також підлягають обов’язковій реєстрації як платники ПДВ.

Шляхом сплати фіксованого податку

Друга схема оподаткування стала можливою у зв’язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян” від 13.02.98р. №129/98-ВР.

Статтею 14 Декрету встановлено, що громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів, одержаних від цієї діяльності, за фіксованим розміром податку, шляхом придбання патенту за умови якщо:

— кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким громадянином не перевищує 5;

— валовий дохід такого громадянина за останні 12 календарних місяців не перевищує 7 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на даний час 119000грн) ;

— громадянин здійснює діяльність з продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках та є платником ринкового збору згідно з законодавством.

Не дозволяється застосування фіксованого податку при здійсненні торгівлі лікеро-горілчаними та тютюновими виробами.

Патент видається на строк від одного до дванадцяти календарних місяців за вибором платника фіксованого податку. Для одержання патенту платник податку подає до податкового органу заяву складену в довільній формі, яка повинна містити інформацію про місце здійснення підприємницької діяльності, перелік осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, та їх ідентифікаційні номери, а також інформацію про доходи платника фіксованого податку від здійснення підприємницької діяльності за останні 12 місяців або про неотримання таких доходів. Податковий орган зобов’язаний видати патент протягом трьох робочих днів з дня прийняття вказаної заяви від платника податку.

При сплаті фіксованого податку платник такого податку звільняється від ведення обов’язкового обліку доходів та витрат безпосередньо пов’язаних із цією діяльністю (Книга обліку доходів та витрат ф.№10). Доходи такого громадянина, одержані від здійснення інших видів підприємницької діяльності, оподатковуються у загальному порядку.

Доходи одержані приватним підприємцем за фіксованим податком не включаються до його сукупного оподатковуваного доходу за результатами звітного року і перерахунок прибуткового податку не здійснюється.

Між тим, платник фіксованого податку не звільняється від обов’язкового нарахування, утримання та перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб з громадян із доходів, які виплачуються найманим працівникам, а також від обов’язку подання Декларації про доходи за фіксованим податком. Декларація подається до податкового органу щоквартально в ній відображається розмір валового доходу, визначеного на підставі особистого обліку доходів, та суму сплаченого за звітний період фіксованого податку.

Розміри фіксованого патенту встановлюються місцевою радою і не можуть бути менше ніж 20 грн. та більше ніж 100 грн. Якщо платник здійснює підприємницьку діяльність із використанням найманої праці або за участю членів його сім’ї розмір ставки збільшується на 50 відсотків за кожну особу.

Спрощена система – сама зручніша і підходить майже всім приватним підприємцям.

В цілях розвитку державної політики з питань розвитку та підтримки суб’єктів малого підприємства Указом Президента України “Про спрощену систему оподаткування обліку та звітності суб”єктів малого підприємництва” від 03.07.98 р. №727/98 (із змінами внесеним Указом от 28.06.99 р. №746/99 ) передбачена третя схема оподаткування СПД — фізичних осіб.

СПД – фізичні особи мають право перейти на спрощену схему оподаткування, якщо протягом року у трудових відносинах, включаючи членів їх сімей, перебуває не більше 10 осіб, обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тисяч гривень.

Підставою для видачі Свідоцтва є подання СПД – фізичною особою письмової заяви згідно з дод. 1 до Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку та платіжного документа (квитанція, копія платіжного доручення з відміткою банку) про сплату єдиного податку за період не менше ніж календарний місяць. Заява має бути подана не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу, з якого він обирає спосіб оподаткування доходів за єдиним податком за умови сплати всіх установлених податків та обов’язкових платежів, термін сплати яких настав на дату подання заяви. Рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності може бути прийняте не більше одного разу за календарний рік.

Ставки єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва-фізичних осіб встановлюються місцевими радами за місцем їх державної реєстрації залежно від виду діяльності і не можуть становити менше 20 грн. та більше 200 грн. на місяць.

Якщо платник єдиного податку здійснює кілька видів підприємницької діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного податку, то ним придбавається одне Свідоцтво і сплачується єдиний податок за більшою ставкою за цими видами діяльності незалежно від того, здійснює він підприємницьку діяльність на всій території України чи лише за місцем державної реєстрації.

Якщо платник єдиного податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім”ї, ставка єдиного податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу.

Не поширюється спрощена система оподаткування, якщо СПД-фізична особа здійснює торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, пально-мастильними матеріалами.

Платник єдиного податку не є платником таких видів податків і зборів (обов’язкових платежів) — податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб (для СПД-фізичних осіб), плата (податок) за землю, збору на обов’язкове соціальне страхування, податку на промисел, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, плата за торговий патент.

Між тим, платник єдиного податку не звільняється від обов’язку нарахування, утримання та перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб з громадян з доходів, які виплачуються найманим працівникам, включаючи членів сім’ї, та подання відомостей про виплачені їм доходи до органів державної податкової служби.

Доходи платника єдиного податку, отримані ним від провадження підприємницької діяльності, не включаються до складу його сукупного оподатковуваного доходу у разі, якщо вони обкладаються єдиним податком, а сплачена сума єдиного податку є остаточною і не включається до перерахунку його загальних податкових зобов’язань.

СПД — фізичні особи — платники єдиного податку мають право не застосовувати електронні контрольно-касові апарати для проведення розрахунків із споживачами.

Між тим, статтею 9 Закону України від 01.06.2000р. №1776-Ш “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (із відповідними змінами) передбачено, що при продажу підакцизних товарів СПД – фізичні особи, які перейшли на спрощену систему оподаткування, повинні використовувати розрахункові книжки разом з книгами обліку розрахункових операцій або належним чином зареєстровані РРО.

Платники єдиного податку, які здійснюють діяльність за спрощеною системою оподаткування для визначення результатів власної підприємницької діяльності на підставі хронологічного відображення здійснених господарських і фінансових операцій ведуть Книгу обліку доходів та витрат (ф.№10) у сумарному відображенні.

При цьому обов’язковому заповненню підлягають лише графи “період обліку”, “витрати на виробництво”, “сума виручки (доходу)”, “чистий доход”.

Протягом року для платника єдиного податку встановлюються звітні періоди, що дорівнюють кварталу.

Протягом 5 днів після закінчення звітного періоду платник єдиного податку подає звіт, який залишається у справі платника єдиного податку.

Головна сторінка / Консультаційний центр / Майбутнім платникам / Навчальні заходи / Тези лекцій /

Понравился материал? Поделись с друзьями.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


О проекте

© 2019 DPA.CV.UA. Все права защищены.

Копирование материалов разрешено только с обязательным указанием прямой, активной и открытой к индексации гиперссылки на dpa.cv.ua. . 18+