Як платники на „Калинці” консультувались

Як платники на „Калинці” консультувались

26.06.12

26.06-1 Під час чергової зустрічі з приватними підприємцями, які торгують на ринку „Калинівський”, начальник відділу взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПІ у м. Чернівцях Наталія Бальон відповіла на запитання платників, а саме:

Чи необхідно ФОП платнику ЄП, яка віднесена до першої групи, заповнювати книгу обліку доходів або книгу обліку доходів і витрат, якщо протягом робочого дня доходи не отримувалися?

Якщо фізична особа – підприємець – платник єдиного податку, яка віднесена до першої групи, протягом робочого дня не отримувала дохід, то заповнювати книгу обліку доходів або книгу обліку доходів і витрат не потрібно.

Чи необхідно ФОП платнику ЄП переносити дані з книги обліку доходів і витрат за ф. № 10 до нової книги обліку доходів, яка велась до моменту реєстрації нової книги обліку доходів та на яку дату?

Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість затверджений наказом Міністерства фінансів України від 15.12.11 № 1637 (далі – Порядок № 1637). Відповідно до п. 6 Порядку платник податку заносить до книги обліку доходів відомості в такому порядку: у графі 1 зазначається дата запису; у графах 2 — 7 відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ): у графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги. у графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати. у графі 4 зазначається скоригована сума доходу за продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати та розраховується як різниця граф 2 і 3. у графі 5 вказується вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). у графі 6 відображається сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності. у графі 7 відображається загальна сума доходу як сума граф 4, 5 і 6. у графах 8 і 9 відображаються відповідно вид та сума доходу, що оподатковується за ставкою 15 % відповідно до пп. 2 — 4 п. 293.4 ст. 293 глави 1 розділу XIV ПКУ. Крім того, порядок ведення книги обліку доходів і витрат ф. № 10 був передбачений наказом ДПА України від 29.10.99 № 599 (далі – Порядок № 599), який з 01.01.2012 року втратив чинність. При цьому, порядок ведення книги обліку доходів і витрат ф. № 10 суттєво відрізняється від порядку заповнення нової форми книги обліку доходів. Враховуючи вищевикладене, вимогами Порядку № 1637 не передбачено перенесення даних з книги обліку доходів і витрат ф. № 10 до книги обліку доходів. Водночас, дані книги обліку доходів і витрат ф. № 10 за підсумками звітного календарного року потрібно було відобразити у Звіті фізичної особи — підприємця – платника єдиного податку.

Які документи повинна надавати ФОП платник ЄП на вимогу покупців за надані послуги (при продажі товарів) та яка передбачена відповідальність у разі невидачі відповідних документів?

Фізична особа – підприємець — платник єдиного податку зобов’язаний надати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший письмовий документ, що засвідчує передавання прав власності на них від продавця до покупця. У разі, невидачі на вимогу покупця товарів (послуг) відповідного документу фізичні особи – підприємці, які сплачують єдиний податок, притягаються до відповідальності, передбаченої Законом України від 12 травня 1991 року № 1023-ХІІ «Про захист прав споживачів»

Чи може фізичка особа – іноземець застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, тобто бути платником єдиного податку?

Відповідно до пп. 14.1.213 та п. 177.12, резидент – це фізична особа, яка має місце проживання в Україні. У разі якщо особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні. Якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні.

У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

Крім того, відповідно до п. 177.12 ПКУ – іноземці та особи без громадянства, які зареєстровані підприємцями згідно із законодавством України, є резидентами.

Враховуючи вищезазначене, фізичні особи, які зареєстровані суб’єктами господарської діяльності, можуть обрати спрощену систему оподаткування, якщо вони відповідають сукупності критеріїв, що передбачені нормами ПКУ.

1 червня 2012 року фізична особа зареєструвалася як суб’єкт підприємницької діяльності, стала на облік у податковому органі та хоче перейти на спрощену систему оподаткування.

З якого терміну така фізична особа буде вважатися платником єдиного податку?

Відповідно до пп. 298.1.2 ПКУ зареєстровані в установленому порядку фізичні особи – підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої або четвертої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

Таким чином, якщо фізична особа, яка зареєструвалася приватним підприємцем, обирає спрощену систему оподаткування та подає відповідну заяву на першу чи другу групу, то вона вважається платником єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому виписано свідоцтво платника єдиного податку, а якщо на третю групу – то з дня державної реєстрації.

Чи повинні сплачувати ЄП ФОП платники ЄП першої та другої груп за час відпустки або хвороби, якщо є відповідні підтверджуючі документи та праця найманих працівників не використовувалась?

Відповідно до п. 295.5 ст. 295 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) фізичні особи – підприємці — платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. Згідно із п. 295.6 ст. 295 ПКУ суми єдиного податку, сплачені відповідно до п. 295.5 ст. 295 ПКУ підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому ПКУ.

Відділ взаємодії із засобами

масової інформації та громадськістю

ДПІ у м. Чернівцях

Головна сторінка / Консультаційний центр / Семінари /

Понравился материал? Поделись с друзьями.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


О проекте

© 2019 DPA.CV.UA. Все права защищены.

Копирование материалов разрешено только с обязательным указанием прямой, активной и открытой к индексации гиперссылки на dpa.cv.ua. . 18+