Запитували 12 червня на «гарячій лінії» — відповідаємо

Запитували 12 червня на «гарячій лінії» — відповідаємо

? Як правильно відобразити в формі № 1-ДФ відомості про доходи фізичної особи, яку звільнено у березні, а доходи виплачено в іншому місяці?

На фізичних осіб, яких було звільнено до початку звітного періоду, але які отримували у звітному періоді доходи заповнюють графу 7 «звільнення з роботи (дд/мм/рррр)». Тут вказують дату звільнення фізособи з роботи. Решта граф заповнюються в звичайному порядку (при регулярній виплаті (наприклад заробітну плату виплатили в квітні) — графи 3, 3а, 4, 4а заповнюється при поданні звітності за І квартал; при нерегулярній виплаті — у графі 3 відображається сума виплаченого доходу за період, у якому такий доход буде виплачений).

? Які документи повинен мати приватний підприємець для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом?

Постановою КМУ від 21 травня 2009 р. № 515 внесено зміни до Переліку документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні.

Зокрема, водію юридичній особі або фізичній особі — підприємцю, що здійснює вантажні перевезення на договірних умовах необхідно мати:

— фотокопію ліцензії, засвідчену автомобільним перевізником, або ліцензійну картку;

— товарно-транспортну накладну;

— посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії і талон, що додається до посвідчення;

— реєстраційний документ на транспортний засіб або інший засвідчений в установленому порядку документ, що підтверджує право керування, користування чи розпорядження транспортним засобом;

— талон про проходження державного технічного огляду;

— поліс (сертифікат) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Для водія юридичної особи необхідним є також дорожній лист з відмітками про проведення передрейсових медичного огляду водія та огляду технічного стану транспортного засобу.

Для водія юридичної особи або фізичної особи — підприємця, що здійснює вантажні перевезення для власних потреб необхідно мати:

— накладну або інший документ, який підтверджує право власності на вантаж;

— посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії і талон, що додається до посвідчення;

— реєстраційний документ на транспортний засіб або інший засвідчений в установленому порядку документ, що підтверджує право керування, користування чи розпорядження транспортним засобом;

— талон про проходження державного технічного огляду;

— поліс (сертифікат) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Для водія юридичної особи необхідним є також дорожній лист з відмітками про проведення передрейсових медичного огляду водія та огляду технічного стану транспортного засобу.

Для перевозки небезпечних вантажів необхідно мати ще додаткові документи, додатково зазначені у переліку.

? Чи потрібно додатково завіряти звітність у паперовому вигляді, якщо її було подано в електронному вигляді?

Якщо платник податків склав звіт в електронному вигляді, здійснив накладення на такий документ електронного цифрового підпису, відправив його до податкового органу та отримав електронне повідомлення (квитанцію) про те, що звіт сформовано правильно і прийнято до бази даних, то роздруковувати і приносити такий звіт для проставлення позначки до податкової інспекції не потрібно.

? Підприємство на електронну адресу податкової інспекції надіслало кілька примірників тієї самої податкової декларації. Яка декларація вважатиметься оригіналом?

Якщо платник податків надіслав на електронну адресу податкової інспекції кілька примірників одного податкового документа, то оригіналом вважається електронний документ, надісланий останнім до закінчення граничного строку подання такої декларації за умови, що його було сформовано правильно (прийнято до бази даних і отримано другу квитанцію).

? Який порядок зміни виду діяльності приватним підприємцем — платником єдиного податку?

Відповідно до ст. 1 Указу Президента України від 03.07.98р. № 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва» фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності мають право обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом придбання Свідоцтва про сплату єдиного податку.

Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва (за умови сплати всіх установлених податків та обов’язкових платежів за попередній звітний (податковий) період, термін сплати яких настав на дату подання заяви) фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу, з якого він обирає спосіб оподаткування доходів за єдиним податком, подає до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації письмову заяву за формою, затвердженою наказом Державної податкової адміністрації України від 29.10.99 р. № 599 «Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та порядку його видачі». У заяві зазначається вид діяльності (види діяльності), який (які) буде здійснювати фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності, оскільки саме від виду (видів) діяльності залежить розмір єдиного податку, який така особа повинна сплачувати.

Після отримання заяви та за наявності платіжного документа про сплату єдиного податку орган державної податкової служби за місцем державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи протягом десяти робочих днів зобов’язаний видати йому Свідоцтво про сплату єдиного податку або надати вмотивовану відмову. У Свідоцтві про сплату єдиного податку на підставі поданої заяви зазначається вид або види діяльності, які здійснюватимуться фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності протягом дії Свідоцтва про сплату єдиного податку. Свідоцтво про сплату єдиного податку надається на календарний рік.

Нормативні документи, якими регулюється порядок справляння єдиного податку з фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, не містять застережень щодо зміни видів діяльності протягом дії Свідоцтва про сплату єдиного податку.

Статтею 4 Указу для платників єдиного податку, в тому числі для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, звітним податковим періодом установлено квартал, у разі виникнення протягом календарного року необхідності внесення змін до Свідоцтва про сплату єдиного податку, зокрема, щодо видів здійснюваної діяльності (за умови встановлення місцевими радами ставок єдиного податку на ці види діяльності), внесення таких змін до Свідоцтва про сплату єдиного податку провадиться податковим органом на підставі письмової заяви фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності, наданої ним не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу.

? Чи обкладаються податком з доходів фізичних осіб доходи приватних підприємців – платників фіксованого податку?

Статтею 14 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян» (із змінами і доповненнями) передбачено, що громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів, одержаних від цієї діяльності, за фіксованим розміром податку шляхом придбання патенту за умови, якщо:

кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким громадянином — платником податку, включаючи членів його сім’ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, не перевищує п’яти; валовий доход такого громадянина від самостійного здійснення підприємницької діяльності або з використанням найманої праці за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю придбання патенту, не перевищує семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; громадянин здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках та є платником ринкового збору згідно з законодавством. Доходи такого громадянина, одержані від здійснення інших видів підприємницької діяльності, оподатковуються у загальному порядку.

Доходи громадянина, одержані від здійснення підприємницької діяльності, що оподатковуються фіксованим податком, не включаються до складу його сукупного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року, а сплачена сума фіксованого податку є остаточною і не включається до перерахунку загальних податкових зобов’язань такого платника податку або осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, чи членів його сім’ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності.

Таким чином, доходи громадянина, одержані від здійснення підприємницької діяльності, що оподатковуються фіксованим податком, не включаються до складу його сукупного оподатковуваного доходу, а отже не обкладаються податком з доходів фізичних осіб. Якщо приватний підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність на умовах сплати фіксованого податку, отримує інші доходи, одержані від здійснення інших видів підприємницької діяльності, то такі доходи оподатковуються за загальними правилами, які діють для приватних підприємців на загальній системі оподаткування, тобто обкладаються податком з доходів фізичних осіб.

? Чи зобов’язаний платник єдиного податку — фізична особа використовувати печатку?

Використання печатки або штампу при здійсненні підприємницької діяльності фізособа — суб’єкт підприємницької діяльності вирішує особисто, в залежності від специфіки його діяльності, але є випадки, коли чинне законодавство вимагає обов’язкового використання печаток. Зокрема, коли фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності зареєструвався як платник ПДВ, на якого поширюються вимоги Закону України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість», при складанні такою особою податкової накладної вона має бути підписана особою, уповноваженою платником податку здійснювати продаж товарів (робіт, послуг), а також скріплена печаткою такого платника податку — продавця.

Крім того, приватний підприємець – платник єдиного податку повинен використовувати печатку при видачі довідок про розмір зарплати працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах, на підставі трудового договору, якщо відповідними положеннями про надання субсидій встановлено, що при пред’явленні фізособами довідок про свої доходи відділам (управлінням) субсидій для призначення їм субсидій ці довідки повинні бути обов’язково скріплені печаткою роботодавця.

Н. Д. Залуцька, начальник відділ у масово – роз’яснювальної роботи

та звернень громадян ДПА в Чернівецькій області

Головна сторінка / Консультаційний центр / Гарячі лінії /

Понравился материал? Поделись с друзьями.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


О проекте

© 2019 DPA.CV.UA. Все права защищены.

Копирование материалов разрешено только с обязательным указанием прямой, активной и открытой к индексации гиперссылки на dpa.cv.ua. . 18+