Зворотній зв‘язок з платниками податків

Зворотній зв‘язок з платниками податків

23.11.11

23.11-2 Під час “гарячої лінії”, яка відбулась 8 листопада поточного року з першим заступником голови комісії з проведення реорганізації ДПІ у м. Чернівці Ярославом Городенським абоненти отримали відповіді на свої запитання. В передостанній день декларування основні питання стосувались порядку адміністрування податку на прибуток:

Як в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства відображається орендна плата за землю (податок за землю)?

Відповідно до пп.138.10.4 п.138.10 ст.138 ПКУ суми нарахованих податків та зборів, установлених ПКУ, враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування у складі інших витрат операційної діяльності, пов’язаних з господарською діяльністю.

Відповідно до пп.138.5.1 п.138.5 ст.138 ПКУ датою здійснення витрат, нарахованих платником податку у вигляді сум податків та зборів, вважається останній день звітного податкового періоду, за який проводиться нарахування податкового зобов’язання з податку та збору.

Враховуючи вищевикладене, суми земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування платника податку у складі витрат у звітному податковому періоді нарахування таких платежів.

В Податковій декларації з податку на прибуток підприємства (далі — Декларація), форма якої затверджена наказом ДПА України від 28.02.2011 №114, суми земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності відображаються у рядку 06.5.13 «Суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом України, а також інших обов’язкових платежів, встановлених законодавчими актами» додатка ІВ до Декларації з відповідним перенесенням до рядка 06.5 Декларації.

Чи змінюється протягом звітного (податкового) року значення Балансова вартість на початок звітного (податкового) періоду графи 3 табл. 1 додатка АМ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства у зв’язку з введенням в експлуатацію або виведенням з експлуатації основних засобів?

Відповідно до п. 152.9 ст. 152 Податкового кодексу України для цілей цього розділу використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік.

Звітний податковий період починається з першого календарного дня податкового періоду і закінчується останнім календарним днем податкового періоду.

Згідно з п.3 підрозд.4 р. ХХ «Перехідні положення» ПКУ з дати набрання чинності розділом III цього Кодексу платники податку на прибуток підприємств складають наростаючим підсумком та подають декларацію з податку на прибуток за такі звітні податкові періоди: другий квартал, другий і третій квартали та другий — четвертий квартали 2011 року.

Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (далі – декларація) затверджена наказом ДПА України від 28.02.2011 №114.

У графі 3 «Балансова вартість на початок звітного (податкового) періоду» таблиці 1 «Інформація щодо нарахованої амортизації» додатка АМ до декларації зазначається балансова вартість (основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів) на початок звітного (податкового) періоду. Показник графи 3 «Балансова вартість на початок звітного (податкового) періоду» таблиці 1 «Інформація щодо нарахованої амортизації» додатка АМ до декларації за квартал (у 2011 році – за другий квартал 2011 року) при заповненні декларацій в межах звітного (податкового) року не змінюється.

Як у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства відображаються результати перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти, якщо виникають як позитивне значення, так і від’ємне значення курсових різниць?

Відповідно до пп.153.1.3 п.153.1 ст.153 Податкового кодексу України визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від’ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку.

Зокрема, позитивні значення курсових різниць включаються до доходів як інші доходи (пп.135.5.11 п.135.5 ст.135 ПКУ), а від’ємне значення курсових різниць включаються до витрат як інші операційні витрати (пп.138.10.4 п.138.10 ст.138 ПКУ).

З урахуванням викладеного, якщо за підсумками перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти, у платника податку виникають як позитивне значення, так і від’ємне значення курсових різниць, то такі показники не згортаються.

У Податковій декларації з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом ДПА України від 28.02.2011 №114, позитивне значення курсових різниць відображається у рядку 03.19 додатку ІД до рядка 03 декларації та переноситься у складі підсумкової суми цього додатка до рядка 03 декларації, від’ємне значення курсових різниць – у рядку 06.05.12 додатка ІВ до рядка 06.5 декларації та переноситься у складі підсумкової суми цього додатка до рядка 06.5 декларації.

ДПІ у м. Чернівці

Головна сторінка / Консультаційний центр / Гарячі лінії /

Понравился материал? Поделись с друзьями.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


О проекте

© 2019 DPA.CV.UA. Все права защищены.

Копирование материалов разрешено только с обязательным указанием прямой, активной и открытой к индексации гиперссылки на dpa.cv.ua. . 18+